Zpět

Nemáte 15 let?

Přihlásit se do systému online mohou pouze lidé starší 16 let. Pokud máte méně než 16 let, prosím, přijeďte přímo do Impulse GYM v době provozu recepce (6:00 - 10:00 a 17:00 - 20:30) společně s rodičem nebo jiným odpovědným zástupcem a do systému Vás zaevidujeme po vyplnění registračního tiskopisu přímo v místě. Více podrobností ve všeobecných obchodních podmínkách.